AUTOMATYCZNA MYJNIA KONTENERÓW, ZBIORNIKÓW I BINÓW

Automatyczna myjnia kontenerów służy do mycia i suszenia kontenerów, zbiorników i binów o maksymalnej średnicy 1600 mm i wysokości 1900 mm.
Automatyczna myjnia kontenerów wykonana jest zgodnie z zaleceniami GMP.
Przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji przeprowadzana jest walidacja instalacyjna, operacyjna i procesowa.

Myjnia została zaprojektowana jako tunelowa, co umożliwia wjazd kontenerów do mycia w myjni poprzez pomieszczenie w strefie brudnej, natomiast czysty kontener wyjeżdża z myjni wprost do strefy czystej.

W skład urządzenia wchodzą następujące podzespoły:

  • kabina myjąca o wymiarach 2000 x 2000 x 2750 mm
  • stacja CIP z zespołem zaworów i pomp zabudowana w szafie ze stali kwasoodpornej
  • centrala klimatyzacyjna przygotowująca gorące powietrze do suszenia

Zewnętrzne powierzchnie kontenerów, zbiorników i binów myte są zespołem dysz ulokowanych w narożach kabiny myjącej. Wnętrze zbiorników myte jest obrotową głowicą myjącą automatycznie podnoszoną i opuszczaną.

Ściany i drzwi kabiny myjącej wykonane są z 2 warstw blachy kwasoodpornej z izolacją wewnętrzną z piany poliuretanowej.

Stacja CIP wyposażona jest w trzy zespoły zbiorników z pompami dozującymi, co pozwala na stosowanie w procesie mycia roztworów myjących z detergentem kwaśnym, zasadowym oraz na użycie dezynfekanta.

Sterowanie procesem mycia, płukania i suszenia polega na wyborze jednego z wielu programów zapisanych w pamięci sterownika. Po zakończonym procesie mycia drukowany jest dokument zgodności uwzględniający wszystkie parametry zaistniałe w procesie mycia.

Karta Katalogowa