AUTOMATYCZNE MIESZALNIKI PROSZKÓW

Mieszalniki proszków to automatycznie sterowane urządzenia służące do mieszania proszków farmaceutycznych i spożywczych w kontenerach. Mieszalniki proszków wykonujemy w 2 wersjach:

  1. mieszalniki typ K 120 współpracujące z kontenerami o pojemności do V=500 l
  2. mieszalniki typ K 450 współpracujące z kontenerami o pojemności do V=2000 l.

Mieszalnik K 120. W ramie urządzenia kontener V=500 I.

Mieszalniki proszków wyposażone są w sterowniki z monitorem i drukarką. Obsługa urządzenia realizowana jest programowo na panelu sterowniczym. W pamięci urządzenia może zostać zapisanych kilkadziesiąt programów mieszania proszków. Programy zróżnicowane są czasem mieszania, prędkością obrotową oraz zmianami kierunku obrotu.

Obsługa mieszalnika proszków sprowadza się do wprowadzenia kontenera do mieszalnika wózkiem widłowym i wyborze programu mieszania na panelu sterowniczym. Po realizacji programu mieszania, kontener wyjmowany jest z ramy mieszalnika wózkiem widłowym.

Mieszalniki proszków K 450. W ramie mieszalników kontenery V 1200 l.

Wjazd kontenera V500 do mieszalnika K120

Mieszalniki proszków wykonane są zgodnie ze standardami GMP, pozbawione zakamarków i miejsc trudnych do mycia. Wszystkie części zewnętrzne urządzenia oraz stykające się z otoczeniem, wykonane są ze stali kwasoodpornych. Prędkość obrotowa mieszalników K 120 i K 450 wynosi od 0 do 22 obr/min. Mieszalniki proszków wykonane są jako dwupodporowe, zatem naciski na podłoże są równomiernie rozłożone. Dla mieszalników K 120 naciski nie przekraczają 900 kg, natomiast dla mieszalników K450 nie przekraczają 1300 kg.Zapotrzebowanie na moc dla mieszalników K120 wynosi 8 kW, natomiast dla mieszalników K 450 wynosi 11 kW.