BOKSY NAWAŻALNI Z LAMINARNYM NAWIEWEM POWIETRZA

 

Boks naważalni służy do naważania niewielkich ilości naważek farmaceutycznych.
Konstrukcja boksu to komora wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach wg potrzeb Użytkownika.

Laminarny nawiew powietrza gwarantuje bezpieczeństwo pracy dla obsługi boksu naważalni.

Urządzenie spełnia zalecenia GMP. Podlega walidacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej. Dokumentacja walidacyjna dostarczana jest wraz z urządzeniem.