BINY TABLETEK I GRANULATÓW

Biny tabletek i granulatów służą do przechowywania, transportu i dozowania produktów farmaceutycznych i spożywczych.

Biny tabletek i granulatów o pojemności do V=345 I wykonane są ze stali w gatunku AISI 316L lub AISI 304 o gładkości powierzchni 0,32 m. Wszystkie spoiny wewnętrzne binów są wypolerowane do gładkości 0,32 m. Zgodnie ze standardami GMP biny tabletek pozbawione są zakamarków oraz miejsc trudnych do umycia.

Biny tabletek i granulatów wyposażone są w zawór spustowy umożliwiający bezpieczny wysyp tabletek - wynalazek chroniony patentem nr 187681. Zawór spełnia wymagania farmacji w zakresie czystości i ochrony tabletek przed uszkodzeniem. W trakcie zamykania i otwierania zaworu nie występuje zjawisko niszczenia tabletek. Zawór spełnia warunek łatwości mycia, bowiem cały zawór składa się z dwóch części: gniazda zaworu z rurą zsypową oraz wkładu zaworu. Wkład zaworu wyciąga się do mycia poprzez właz w pokrywie górnej bina. Kontrola mycia zaworu jest bardzo prosta, ponieważ wkład zaworu nie posiada żadnych zakamarków. Zawór służy również do dozowania tabletek.

Konstrukcja binów tabletek została zaprojektowana w sposób umożliwiający całkowite wyeliminowanie spoin pachwinowych.
W pokrywie górnej binów znajduje się właz zasypowy DN 400 mm z uszczelką silikonową. Uszczelka nakładana jest na szyjkę włazu, jest łatwo zdejmowana do mycia binów. Nogi binów tabletek wykonane są w sposób umożliwiający podnoszenie urządzenia typowym wózkiem widłowym.