LABORATORYJNE MIESZALNIKI PROSZKÓW

/ do pracy w laboratorium farmaceutycznym /

Laboratoryjne mieszalniki proszków służą do mieszania proszków farmaceutycznych lub spożywczych w kontenerach o pojemności do V=50 l.

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w laboratorium farmaceutycznym.

Charakterystyka urządzenia:

Moc napędu głównego: 0,32 kW
Prędkość obrotowa: RPM 0-30 obr/min

 

Materiał: urządzenie zbudowane ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI304.
Stan wykończenia powierzchni: spoiny polerowane do gładkości Ra=<0,8 µm.

Walory urządzenia: