POMIESZCZENIA POBORU PRÓBEK
Z LAMINARNYM NAWIEWEM POWIETRZA

 

Pomieszczenia poboru próbek projektowane są dla istniejących pomieszczeń w zakładach farmaceutycznych.

Specjalnie wykonane pomieszczenia służą do pobierania próbek produktów farmaceutycznych, oddawanych następnie do badań. Proces odbywa się w pełnym bezpieczeństwie dla obsługi, realizowanym poprzez laminarny nawiew powietrza.

Urządzenia produkowane są zgodnie ze standardami GMP. Podlegają walidacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej.