SYSTEM DOZOWANIA TABLETEK I GRANULATÓW

 

System dozowania tabletek i granulatów służy do automatycznego dozowania produktów do maszyn pakujących.

Urządzenie automatycznie dozuje ilość produktu wymaganą przez zasobnik maszyny pakującej. Integralną część systemu dozowania stanowią biny tabletek i granulatów.

System dozowania spełnia zalecenia GMP. Podlega walidacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej. Dokumentacja walidacyjna dostarczana jest wraz z urządzeniem.