WANNY FARMACEUTYCZNE

 

 

Wanny farmaceutyczne służą do ręcznego mycia kontenerów, binów, zbiorników oraz elementów urządzeń procesowych.

Wanna wykonana jest ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI 304 jako konstrukcja zagłębiona w posadzce. Górna powierzchnia wanny wyłożona jest kratką ze stali kwasoodpornej. Urządzenia do umycia ustawia się na kratce wanny. Pionowe ściany wokół wanny wyłożone są blachą kwasoodporną, która chroni ściany przed zawilgoceniem i ułatwia utrzymanie w czystości pomieszczenia.

Wymiary wanien farmaceutycznych dostosowujemy do wymiarów pomieszczenia pracy.